watch
Home
ShippersCarriersProductAbout Us
right
English
Română
Русский
Česky
Українська
qcheck

Search 102,778 companies from Poland or 844,584 companies from 10 countries

Access Financial reports, Court cases, Historical data, Reviews and much more…
Logo

SPEED5 SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

User score - No reviews
Based on 0 reviews
Is this your company?Claim profile

Summary

Company Number0000638277

Incorporation DateSeptember 22, 2016

Company TypeLimited partnership

JurisdictionPoland

Details

Registry Number7773269587

NameSPEED5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Brand nameSPEED5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

StatusActive

Team

Officers
Partner

GRZEGORZ JAN PIĄTKOWSKI

Company activities

Secondary activities
 • Działalność pozostałych agencji transportowych
 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej
 • Roboty budowlane specjalistyczne
 • Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
 • Transport lądowy oraz transport rurociągowy
 • Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport
 • Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
 • Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • Poczta i telekomunikacja

VAT

Pays VATYes

Registration Date September 30, 2016

Related companies

By Officers

GRZEGORZ JAN PIĄTKOWSKI
 • SPEED5

By Address

No related companies by address

Last data update: Wednesday, June 17, 2020 5:58 PM

* While we strive to keep this information correct and up-to-date, it is not the primary source, and the company registry (see source, below) should always be referred to for definitive information

Sources: Ministerstwa Sprawiedliwości.

Arrow up