watch
Home
qcheck

Поиск из 102,778 компаний из Польша или 844,584 компаний из 10 стран

Финансовые отчеты, Судебные дела, История изменений, Отзывы и многое другое…
Это ваша компания?Заявить права на профиль

Краткое изложение

ИНН0000148776

Дата регистрации29 января 2003 г.

Тип компанииобщество с ограниченной ответственностью

ЮрисдикцияПольша

Данные

Регистрационный номер9491830789

НазваниеMIRPOL TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Названия брендаMIRPOL TRANS

СтатусДействующий

Уставный капитал50 000,00 ZŁ

Команда

Должностные лица
партнер

JÓZEF STANISŁAW MIRCZEWSKI

MACIEJ JACENTY BLOMA

TERESA JANINA OSTROWSKA

KRYSTYNA JÓZEFA STELMASZCZYK

MIROSŁAW ŚWIERBLEWSKI

MATEUSZ BLOMA

ANNA BLOMA

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА

JÓZEF STANISŁAW MIRCZEWSKI

JOLANTA JANINA BLOMA

Деятельность компании

Дополнительная деятельность
 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność związana z oprogramowaniem
 • Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
 • Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
 • Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
 • Działalność portali internetowych
 • Działalność poligraficzna pozostała
 • Introligatorstwo
 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
 • Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 • Przygotowanie terenu pod budowę
 • Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • Tynkowanie
 • Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
 • Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
 • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
 • Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
 • Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • Działalność pozostałych agencji transportowych
 • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
 • Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Działalność agencji pracy tymczasowej
 • Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
 • Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
 • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet
 • Transport drogowy towarów
 • Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • Działalność holdingów finansowych
 • Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
 • Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych
 • Roboty związane z budową dróg i autostrad
 • Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
 • Roboty związane z budową mostów i tuneli
 • Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
 • Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
 • Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
 • Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego
 • Produkcja elementów elektronicznych
 • Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
 • Zakładanie stolarki budowlanej
 • Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
 • Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
 • Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Działalność wydawnicza w zakresie pozostałegooprogramowania
 • Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
 • Naprawa i konserwacja maszyn
 • Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
 • Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
 • Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
 • Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich
 • Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
 • Produkcja pozostałych wyrobów z gumy
 • Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
 • Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
 • Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
 • Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
 • Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
 • Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
 • Produkcja narzędzi
 • Produkcja pojemników metalowych
 • Produkcja opakowań z metali
 • Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
 • Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
 • Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
 • Działalność agencji reklamowych
 • Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
 • Obróbka mechaniczna elementów metalowych
 • Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
 • Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
 • Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej
 • Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży
 • Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
 • Demontaż wyrobów zużytych
 • Odzysk surowców z materiałów segregowanych
 • Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
 • Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu
 • Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie
 • Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu
 • Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
 • Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
 • Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych
 • Produkcja masy betonowej prefabrykowanej
 • Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa
 • Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostałe sprzątanie
 • Działalność usługowa związana z leśnictwem
 • Produkcja wyrobów tartacznych
 • Produkcja gotowych parkietów podłogowych
 • Produkcja odzieży roboczej
 • Produkcja zaprawy murarskiej
 • Reprodukcja zapisanych nośników informacji
 • Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
 • Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • Działalność detektywistyczna
 • Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
 • Działalność usługowa następująca po zbiorach
 • Produkcja obuwia
 • Produkcja sprzętu instalacyjnego
 • Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów
 • Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
 • Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
 • Przeładunek towarów w portach morskich
 • Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin
 • Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców
 • Produkcja wyrobów wąskich i płaskich walcowanych na zimno
 • Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
 • Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego
 • Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna
 • Przeładunek towarów w portach śródlądowych
 • Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych

НДС

Плательщик НДСДа

Дата регистрации 18 октября 2002 г.

Связанные компании

По должностным лицам

JOLANTA JANINA BLOMA

По адресу

ul. WARSZAWSKA, nr 112, lok. ---, miejsc. CZĘSTOCHOWA, kod 42-200, poczta CZĘSTOCHOWA, kraj POLSKA
 • PRACY ERMET
 • FLAVA OIL

Последние обновление данных: четверг, 18 июня 2020 г., 10:29

* Несмотря на то, что мы стремимся сохранять правильность и актуальность этой информации, она не является первоисточником, и для достоверной информации всегда следует обращаться к реестру компаний (см. Источник ниже).

Источники: Ministerstwa Sprawiedliwości.

Arrow up