watch
Home
qcheck

Поиск из 102,778 компаний из Польша или 844,584 компаний из 10 стран

Финансовые отчеты, Судебные дела, История изменений, Отзывы и многое другое…
Это ваша компания?Заявить права на профиль

Краткое изложение

ИНН0000472110

Дата регистрации31 июля 2013 г.

Тип компанииобщество с ограниченной ответственностью

ЮрисдикцияПольша

Данные

Регистрационный номер9691608133

НазваниеPAX LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Названия брендаPAX LOGISTICS

СтатусДействующий

Уставный капитал98 000,00 ZŁ

Команда

Должностные лица
партнер

DANIEL WOJCIECH ZEGAN

JAROSŁAW JAN MACHUL

DOMINIK MARIUSZ GÓRECKI

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА

DOMINIK GÓRECKI

DANIEL WOJCIECH ZEGAN

JAROSŁAW JAN MACHUL

Деятельность компании

Дополнительная деятельность
 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
 • Działalność portali internetowych
 • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 • Przygotowanie terenu pod budowę
 • Tynkowanie
 • Malowanie i szklenie
 • Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
 • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • Działalność śródlądowych agencji transportowych
 • Działalność pozostałych agencji transportowych
 • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
 • Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
 • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet
 • Transport drogowy towarów
 • Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
 • Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
 • Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
 • Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
 • Pozostała działalność pocztowa i kurierska
 • Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • Zakładanie stolarki budowlanej
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
 • Produkcja pozostałych mebli
 • Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
 • Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
 • Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
 • Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
 • Działalność agencji reklamowych
 • Obróbka mechaniczna elementów metalowych
 • Produkcja opakowań drewnianych
 • Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
 • Sprzedaż, konserwacja i naprawa motocykli oraz sprzedaż części i akcesoriów do nich
 • Sprzedaż hurtowa obrabiarek
 • Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych
 • Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
 • Produkcja wyrobów tartacznych
 • Produkcja gotowych parkietów podłogowych
 • Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
 • Działalność taksówek osobowych
 • Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)
 • Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
 • Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • Działalność usługowa wspomagająca transport morski
 • Przeładunek towarów w portach morskich
 • Transport morski i przybrzeżny towarów
 • Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy
 • Transport wodny śródlądowy pasażerski
 • Działalność morskich agencji transportowych
 • Przeładunek towarów w portach śródlądowych
 • Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep
 • Transport morski i przybrzeżny pasażerski

НДС

Плательщик НДСДа

Дата регистрации 1 мая 2015 г.

Связанные компании

По должностным лицам

DOMINIK GÓRECKI
 • PRACOWNIKOW FERROXCUBE

По адресу

ul. STAROMIEJSKA, nr 6, lok. 10D, miejsc. KATOWICE, kod 40-013, poczta KATOWICE, kraj POLSKA

Последние обновление данных: среда, 17 июня 2020 г., 20:19

* Несмотря на то, что мы стремимся сохранять правильность и актуальность этой информации, она не является первоисточником, и для достоверной информации всегда следует обращаться к реестру компаний (см. Источник ниже).

Источники: Ministerstwa Sprawiedliwości.

Arrow up