watch
Home
qcheck

Поиск из 102,778 компаний из Польша или 844,584 компаний из 10 стран

Финансовые отчеты, Судебные дела, История изменений, Отзывы и многое другое…
Это ваша компания?Заявить права на профиль

Краткое изложение

ИНН0000152095

Дата регистрации20 февраля 2003 г.

Тип компанииобщество с ограниченной ответственностью

ЮрисдикцияПольша

Данные

Регистрационный номер6350014158

НазваниеTRANSCORNELIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Названия брендаTRANSCORNELIA

СтатусДействующий

Уставный капитал3 051 900,00 ZŁ

Команда

Должностные лица
партнер

KORNELIA MARIA SIKORA

IRENEUSZ STEFAN SIKORA

STEFAN WINCENTY SIKORA

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА

KORNELIA MARIA SIKORA

IRENEUSZ SIKORA

Деятельность компании

Дополнительная деятельность
 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 • Przygotowanie terenu pod budowę
 • Malowanie i szklenie
 • Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
 • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Działalność pozostałych agencji transportowych
 • Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
 • Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Transport drogowy towarów
 • Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
 • Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
 • Zakładanie stolarki budowlanej
 • Naprawa i konserwacja maszyn
 • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych

НДС

Плательщик НДСДа

Дата регистрации 7 февраля 1994 г.

Связанные компании

По должностным лицам

KORNELIA MARIA SIKORA
 • NA RZECZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ NASZA SALA GIMNASTYCZNA SOLECTWA WIESZOWA
IRENEUSZ STEFAN SIKORA
 • V & A
 • AM CORP
 • AUTO-CENTRUM SIKORA
 • TOTUDRUK EXPRESS
IRENEUSZ SIKORA

По адресу

ul. PSZCZYŃSKA, nr 103, lok. ---, miejsc. MIKOŁÓW, kod 43-190, poczta MIKOŁÓW, krajPOLSKA

Последние обновление данных: пятница, 11 декабря 2020 г., 7:09

* Несмотря на то, что мы стремимся сохранять правильность и актуальность этой информации, она не является первоисточником, и для достоверной информации всегда следует обращаться к реестру компаний (см. Источник ниже).

Источники: Ministerstwa Sprawiedliwości.

Arrow up