watch
Home
qcheck

Поиск из 102,778 компаний из Польша или 844,584 компаний из 10 стран

Финансовые отчеты, Судебные дела, История изменений, Отзывы и многое другое…
Это ваша компания?Заявить права на профиль

Краткое изложение

ИНН0000525817

Дата регистрации1 октября 2014 г.

Тип компанииТоварищество с ограниченной ответственностью

ЮрисдикцияПольша

Данные

Регистрационный номер6790123070

НазваниеZAGRODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Названия брендаZAGRODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

СтатусДействующий

Команда

Должностные лица
партнер

LESZEK GRZEGORZ CZUCHAJ

MACIEJ ROMAN SUCHOŃ

MAŁGORZATA KRZEMIEŃ KOMOROWSKA

ANNA SMURZYŃSKA BYLICA

NORBERT MYSTEK

Деятельность компании

Дополнительная деятельность
 • Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni
 • Pozostała indywidualna działalność usługowa
 • Wynajem i dzierżawa
 • Działalność wydawnicza
 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
 • Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej
 • Roboty budowlane specjalistyczne
 • Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
 • Transport lądowy oraz transport rurociągowy
 • Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport
 • Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana
 • Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
 • Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • Budownictwo
 • Przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów
 • Działalność usługowa pozostała
 • Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń
 • Produkcja artykułów spożywczych i napojów
 • Działalność wydawnicza, poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji
 • Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych
 • Produkcja metali
 • Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyjątkiem maszyn i urządzeń
 • Zagospodarowanie odpadów
 • Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • Produkcja mebli
 • Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych
 • Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
 • Działalność organizatorów turystyki, pośredników i
 • Produkcja pozostałego sprzętu transportowego
 • Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową
 • Górnictwo rud metali
 • Pozostałegórnictwo i wydobywanie
 • Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie
 • Produkcja wyrobów tekstylnych
 • Produkcja odzieży
 • Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania
 • Produkcja papieru i wyrobów z papieru
 • Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji
 • Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej
 • Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych
 • Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych
 • Produkcja metali
 • Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli
 • Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców
 • Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego
 • Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników
 • Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa
 • Produkcja wyrobów tytoniowych

НДС

Плательщик НДСДа

Дата регистрации 5 июля 1993 г.

Связанные компании

По должностным лицам

LESZEK GRZEGORZ CZUCHAJ
 • ZAGRODA L.CZUCHAJ, M.SUCHON
 • ZAGRODA
 • CZUCHAJ I WSPOLNICY

По адресу

ul. ZAKOPIAŃSKA, nr 9, lok. ---, miejsc. KRAKÓW, kod 30-418, poczta KRAKÓW, kraj POLSKA
 • NO NAME
 • ZAGRODA L.CZUCHAJ, M.SUCHON
 • ZAKLAD PRODUKCJI OBUWIA CELAPO
 • KEI.PL DZIEDZIC PASEK PRZYBYLA
 • ZAGRODA
 • EKOACTION
 • PRZEDSIEBIORSTWO USLUGOWO-HANDLOWE CITY-TAXI
 • CENTRALNE LABORATORIUM PRZEMYSLU OBUWNICZEGO
 • PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE MADAR - DROZDZ, JANUSIEWICZ, KOLODZIEJEK
 • SFK
 • MADAR
 • KUPTV.PL W UPADLOSCI LIKWIDACYJNEJ
 • BUDMANNS

Последние обновление данных: четверг, 10 декабря 2020 г., 15:10

* Несмотря на то, что мы стремимся сохранять правильность и актуальность этой информации, она не является первоисточником, и для достоверной информации всегда следует обращаться к реестру компаний (см. Источник ниже).

Источники: Ministerstwa Sprawiedliwości.

Arrow up