watch
Home
ShippersCarriersProductAbout Us
right
English
Română
Русский
Česky
Українська
qcheck

Search 102,778 companies from Poland or 844,584 companies from 10 countries

Access Financial reports, Court cases, Historical data, Reviews and much more…
Is this your company?Claim profile

Summary

Company Number0000343627

Incorporation DateDecember 17, 2009

Company Typelimited liability company

JurisdictionPoland

Details

Registry Number8842700009

NameWĄDOŁOWSKI FREIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Brand nameWĄDOŁOWSKI FREIGHT

StatusActive

Paid share capital1 751 500,00 ZŁ

Team

Officers
Partner

STANISŁAW WĄDOŁOWSKI

CHAIRMAN OF THE BOARD

DANIEL KACPER WĄDOŁOWSKI

Company activities

Secondary activities
 • Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
 • Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
 • Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
 • Działalność portali internetowych
 • Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 • Przygotowanie terenu pod budowę
 • Działalność śródlądowych agencji transportowych
 • Działalność pozostałych agencji transportowych
 • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 • Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
 • Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
 • Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Transport drogowy towarów
 • Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
 • Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
 • Roboty związane z budową dróg i autostrad
 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
 • Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
 • Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
 • Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
 • Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Naprawa i konserwacja maszyn
 • Sprzedaż hurtowa części (i) akcesoriów do pojazdów mechanicznych
 • Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
 • Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
 • Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
 • Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
 • Pozostałe zakwaterowanie
 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich
 • Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych
 • Działalność agencji informacyjnych
 • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych
 • Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport
 • Przeładunek towarów w portach morskich
 • Przeładunek towarów
 • Działalność morskich agencji transportowych
 • Przeładunek towarów w portach śródlądowych

VAT

Pays VATYes

Registration Date October 5, 2009

Related companies

By Officers

STANISŁAW WĄDOŁOWSKI
 • OCHOTNICZA STRAZ POZARNA W SZCZUROWEJ
 • SAMORZADOW DORZECZA BIEBRZY
 • OKREGOWY ZWIAZEK PLANTATOROW BURAKA CUKROWEGO
 • ZWIAZEK OSOB REPRESJONOWANYCH W STANIE WOJENNYM
 • ROZWOJU WSI CIBORY GALECKIE

By Address

No related companies by address

Last data update: Tuesday, June 16, 2020 2:04 AM

* While we strive to keep this information correct and up-to-date, it is not the primary source, and the company registry (see source, below) should always be referred to for definitive information

Sources: Ministerstwa Sprawiedliwości.

Arrow up